Polityka prywatności

Zastrzeżenie prawne

Warunki dostępu i korzystania z SERWISU

Ta sekcja zawiera informacje na temat warunków dostępu i korzystania z tej strony internetowej, które muszą być znane użytkownikowi. Informacje te są niezbędne do celów określonych w ustawie 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

Ta sekcja zawiera informacje na temat warunków dostępu i korzystania z tej witryny, które muszą być znane użytkownikowi.

  Akceptacja warunków ogólnych

  Opisane poniżej Ogólne warunki regulują korzystanie ze strony internetowej planetaem.pl.

  Następujące Ogólne warunki regulują korzystanie ze strony internetowej planetaem.pl.

  Korzystanie ze strony internetowej planetaem.pl przypisuje warunek użytkownika tego samego i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez użytkownika wszystkich Ogólnych warunków, które są publikowane w momencie uzyskania dostępu przez użytkownika.

  Korzystanie ze strony internetowej planetaem.pl przypisuje warunek użytkownika tego samego i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez użytkownika wszystkich Ogólnych warunków, które są publikowane w momencie uzyskania dostępu przez użytkownika.

  Zalecamy zatem, aby użytkownik dokładnie zapoznał się z treścią REGULAMINU za każdym razem, gdy korzysta z witryny.

  Zalecamy, aby użytkownik dokładnie zapoznał się z treścią REGULAMINU za każdym razem, gdy korzysta z witryny.

  Użycie technologii Cookie

  Ciasteczko to plik, który jest pobierany na komputer użytkownika podczas odwiedzania określonych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają witrynie między innymi przechowywanie i pobieranie informacji o nawykach przeglądania użytkownika lub jego komputera oraz, w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania z komputera, mogą być wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika.

  Wiąże się to jednak wyłącznie z uzyskaniem informacji dotyczących liczby odwiedzonych stron, miasta, z którego uzyskano dostęp do adresu IP, liczby nowych użytkowników, częstotliwości i powtarzalności wizyt, czasu wizyty, przeglądarki lub operatora lub typu terminala, z którego uzyskano dostęp do witryny.

  Możemy wykorzystać te informacje do identyfikacji użytkownika.

  Te pliki cookie są kojarzone wyłącznie z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem i nie zapewniają odniesień, które pozwalają na wywnioskowanie imienia i nazwiska użytkownika lub dostęp do innych rodzajów danych przechowywanych na urządzeniu.

  Pliki cookieCOONTADORDECERVEJAS.COM.BR nie mogą odczytywać danych z dysku twardego ani plików cookie utworzonych przez innych dostawców usług.

  planetaem.pl używa:

  planetaem.pl.

   • wordpress_test_cookie: Ten plik cookie jest używany przez menedżera treści WordPress do sprawdzania, czy przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookie. Czas trwania: podczas sesji.
   • .

   • cpd-cookies-plugin-wp: Ten plik cookie zapisuje opcję zapisywania lub niezapisywania plików cookie w przeglądarce użytkownika.
   • .

   Pliki cookie stron trzecich

   Google Maps przechowuje te pliki cookie. Korzystamy z interaktywnych map Google, ponieważ uważamy, że zapewniają one odwiedzającym użyteczny sposób identyfikacji najbliższych sklepów. Korzystamy z narzędzi Google Maps, o ile Google przestrzega swojej polityki prywatności, którą można znaleźć na stronie http://www.google.es/intl/es/policies/, oraz warunków korzystania z Google Maps, na stronie http://www.google.es/intl/es/help/terms_maps.htm.

   .

   Jeśli użytkownik nie chce akceptować plików cookie stron trzecich, może skonfigurować ustawienia przeglądarki, ale należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może spowodować wyłączenie funkcji oferowanych przez te strony trzecie.

   Google Analytics

   Google Analytics to usługa analizy danych statystycznych świadczona przez Google (polityka prywatności). [Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc witrynie analizować dane statystyczne dotyczące korzystania z witryny (całkowita liczba odwiedzin, najczęściej oglądane strony itp.). Informacje generowane przez pliki cookie (w tym adres IP użytkownika) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
   Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu generowania informacji statystycznych na temat korzystania z witryny planetaem.pl, Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz ograniczyć pełną funkcjonalność planetaem.pl. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

   Google AdSense

   Google, jako partner dostawcy planetaem.pl, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na tej stronie. Możesz zrezygnować z tych plików cookie, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji dotyczącej reklam w polityce prywatności Google.
   Google wykorzystuje partnerów reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje zebrane podczas odwiedzin tej i innych witryn internetowych (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) w celu wyświetlania reklam produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, czy możesz zrezygnować z wykorzystywania tych informacji przez te firmy, zapoznaj się z linkiem powyżej.

   Feedburner

   Linki dla partnerów

   planetaem.pl od czasu do czasu używa linków partnerskich do produktów i usług marek, które ustanowiły program partnerski. Linki te są wykorzystywane wyłącznie po skorzystaniu z tych produktów i usług lub po przeprowadzeniu testów w celu oceny, czy spełniają one odpowiedni poziom jakości.

   Dostawca zobowiązuje się nie umieszczać arbitralnych linków partnerskich do produktów, które nie spełniają warunków opisanych powyżej, przy założeniu, że tego rodzaju praktyka przyniosłaby efekt przeciwny do zamierzonego dla reputacji promującej je witryny.

   planetaem.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i usług, z których korzysta, ani za jakość produktów i usług, z których korzysta.

   Polityka antyspamowa

   Dostawca jest całkowicie przeciwny wysyłaniu niezamówionych komunikatów handlowych i wszelkiego rodzaju zachowań lub przejawów znanych jako "spam" i jest zaangażowany w walkę z tego typu nieuczciwymi praktykami.
   W związku z tym dostawca gwarantuje użytkownikowi, że w żadnym wypadku dane osobowe zebrane na stronie nie będą przekazywane, udostępniane, przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim.
   Z tych samych powodów proces rejestracji nie powinien być wykorzystywany do rejestrowania adresów e-mail osób trzecich bez wyraźnej zgody zainteresowanych osób. planetaem.pl wdraża jako środek zaradczy dla tych praktyk listę e-mail z podwójną zgodą, która wymaga wyraźnego potwierdzenia przez posiadacza konta e-mail wskazanego jako adres subskrypcji przed otrzymaniem wiadomości e-mail.
   Jeśli użytkownik nadal otrzymuje wiadomości z tej strony internetowej bez zarejestrowania się lub bez wyrażenia wyraźnej zgody na taką rejestrację, może zrezygnować z subskrypcji za pomocą linków podanych w samej komunikacji.
   Ponadto użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego utrzymywanego na stronie internetowej, zarówno w celu zgłoszenia tego, co się stało, jak i zażądania natychmiastowego usunięcia jego danych z naszego systemu.

   Wyłączanie plików cookie stron trzecich

   Internet Explorer:Jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce Internet Explorer
   Mozilla Firefox:Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny
   Safari:Zarządzanie plikami cookie

   Odmowa i wycofanie dostępu do Witryny i/lub usług

   planetaem.pl zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do swojej strony internetowej, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków lub szczególnych warunków, które mogą mieć zastosowanie.

   Obowiązujące przepisy

   Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu hiszpańskiemu.

   Informacje prawne dotyczące gromadzenia danych

   Użytkownik gwarantuje autentyczność i prawdziwość wszystkich podanych danych zarówno podczas wypełniania formularzy zapytania o informacje, zapytania o wycenę, dokonywania zakupów, rezerwacji itp. oraz w każdym innym późniejszym momencie, a także jest odpowiedzialny za aktualizację podanych danych, tak aby odpowiadały one jego rzeczywistej sytuacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niedokładność lub brak prawdziwości podanych danych.

   Wysyłając wiadomości e-mail za pośrednictwem adresu e-mail podanego na tej stronie, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez planetaem.pl w celu dostarczenia dodatkowych informacji o firmie i informowania o oferowanych usługach. Dane użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo istnieje obopólny interes w utrzymaniu celu przetwarzania, a gdy nie będą już potrzebne do tego celu, zostaną usunięte przy użyciu odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia pseudonimizacji danych lub całkowitego zniszczenia danych.

   Celem przetwarzania danych osobowych przez planetaem.pl jest nic innego jak informowanie użytkowników o usługach oferowanych przez firmę.

   planetaem.pl podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, które gromadzi i które podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

   planetaem.pl podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, które gromadzi i które podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

   planetaem.pl. zobowiązuje się w każdym przypadku do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 i ustawą organiczną 15/1999 o ochronie danych, a także do ustanowienia odpowiednich zobowiązań do zachowania poufności ze stronami trzecimi, którym przekazuje lub umożliwia dostęp do takich danych osobowych.

   planetaem.pl. .

   Informujemy, że zgodnie z przepisami rozdziału III rozporządzenia (UE) 2016/679 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, przenoszenia i ograniczenia przetwarzania, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: [email protected]

   .

   Zobowiązanie do właściwego korzystania z witryny i jej zawartości

   .

   Wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny, w związku z czym w żadnym wypadku nie mogą służyć jako podstawa do wnoszenia odwołań lub roszczeń ani stanowić źródła praw. planetaem.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia.

   Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania ze strony internetowej i oferowanych mu narzędzi zgodnie z prawem, niniejszym dokumentem prawnym oraz przekazanymi mu instrukcjami i powiadomieniami.

   .

   Użytkownik zobowiązuje się do wyłącznego korzystania ze strony internetowej i całej jej zawartości w celach zgodnych z prawem i niezakazanych, które nie naruszają obowiązujących przepisów i/lub mogą zagrażać uzasadnionym prawom planetaem.pl lub jakiejkolwiek strony trzeciej, i/lub które mogą spowodować jakiekolwiek szkody lub krzywdy, bezpośrednie lub pośrednie.

   W tym celu użytkownik powstrzyma się od wykorzystywania jakichkolwiek treści strony internetowej do celów lub skutków niezgodnych z prawem, zabronionych w niniejszym dokumencie prawnym, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, uczynić bezużytecznymi, przeciążyć, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie ze strony internetowej.

   W szczególności, tytułem przykładu, a nie ograniczenia, użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafik, rysunków, plików dźwiękowych i/lub graficznych, zdjęć, nagrań, oprogramowania i ogólnie wszelkiego rodzaju materiałów, które:

    • są w jakikolwiek sposób sprzeczne z podstawowymi prawami i wolnościami publicznymi uznanymi w konstytucji, traktatach międzynarodowych i pozostałej części systemu prawnego, naruszają je;
    • indukuje, podżega lub promuje popełnianie przestępstw, oczernia, zniesławia, stosuje przemoc lub, ogólnie rzecz biorąc, jest sprzeczny z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym;
    • wywołuje, podżega lub promuje dyskryminujące działania, postawy lub myśli ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub status;
    • włącza, udostępnia lub umożliwia dostęp do produktów, elementów, wiadomości i/lub usług, które są przestępcze, brutalne, obraźliwe, szkodliwe, poniżające lub ogólnie sprzeczne z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym;
    • jest nieprawdziwy, dwuznaczny, niedokładny, przesadzony lub wymyślony, wprowadzający w błąd lub mogący wprowadzić w błąd co do jego przedmiotu lub intencji lub celów przekazującego;
    • jest chroniona jakimikolwiek prawami własności intelektualnej lub przemysłowej należącymi do osób trzecich, bez uprzedniego uzyskania przez Użytkownika od ich właścicieli niezbędnego zezwolenia na korzystanie z niej w sposób, w jaki to czyni lub zamierza uczynić;
    • narusza tajemnice handlowe osób trzecich;
    • -->

    • jest sprzeczne z prawem do czci, do prywatności osobistej i rodzinnej lub do własnego wizerunku;
    • w jakikolwiek sposób naraża na szwank wiarygodność planetaem.pl
    • narusza zasady poufności komunikacji;

    • stanowi, w stosownych przypadkach, niezgodną z prawem, wprowadzającą w błąd lub nieuczciwą reklamę oraz, ogólnie, nieuczciwą konkurencję;
    • zawiera wirusy lub inne elementy fizyczne lub elektroniczne, które mogą uszkodzić lub utrudnić normalne funkcjonowanie sieci, systemu lub sprzętu komputerowego (sprzętu i oprogramowania) firmy planetaem.pl lub osób trzecich, lub które mogą uszkodzić dokumenty elektroniczne i pliki przechowywane we wspomnianym sprzęcie komputerowym;
    • które ze względu na swoje cechy (takie jak format, długość itp.) powodują trudności w normalnym funkcjonowaniu Usługi;
    • >

    UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ODSTĄPIENIA OD:

     • odtwarzania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania lub w inny sposób publicznego komunikowania, przekształcania lub modyfikowania Treści, chyba że właściciel odpowiednich praw wyraził na to zgodę lub jest to prawnie dozwolone;
     • usuwać, manipulować lub w jakikolwiek sposób zmieniać praw autorskich i innych danych identyfikujących zastrzeżenie praw planetaem.pl.
     • . .

     • Podejmowanie prób uzyskania Treści przy użyciu środków lub procedur innych niż te, które, w zależności od przypadku, zostały udostępnione w tym celu lub zostały wskazane w tym celu na stronie internetowej, na której znajdują się Treści, lub, ogólnie, tych, które są zwykle używane w tym celu w Internecie, pod warunkiem, że nie pociągają one za sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia witryny, Usług i/lub Treści.
     • .

     .

     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju, które planetaem.pl może ponieść, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku naruszenia któregokolwiek z obowiązków wynikających z ogólnych warunków lub prawa w związku z korzystaniem z witryny.

     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju, które planetaem.pl może ponieść, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku naruszenia któregokolwiek z obowiązków wynikających z ogólnych warunków lub prawa w związku z korzystaniem z witryny.

     Własność intelektualna

     Wszystkie treści planetaem.pl stanowią własność intelektualną firmy i są chronione zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

     Używanie zawartości naszej strony internetowej bez pisemnej zgody planetaem.pl jest surowo zabronione.

     Używanie zawartości naszej strony internetowej bez pisemnej zgody planetaem.pl jest surowo zabronione.

     Zabronione jest tworzenie tej witryny jako struktury dla innych osób, jednak można utworzyć link do naszego adresu internetowego (adres url witryny), o ile nie odnoszą się one do fałszywych, niedokładnych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd lub mylących stwierdzeń lub są sprzeczne z prawem, moralnością lub przyzwoitością.

     .

     Użytkownicy mogą pobrać stronę internetową na swoje urządzenie końcowe, pod warunkiem, że jest to do użytku prywatnego, bez celów komercyjnych, a zatem nie mogą wykorzystywać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, publicznie komunikować, przekazywać, przekształcać ani wykorzystywać treści strony internetowej do celów publicznych lub komercyjnych.

     Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych praw może stanowić naruszenie niniejszych postanowień, a także przestępstwo podlegające karze na mocy art. 270 i następnych Kodeksu karnego.

     Prawa autorskie

     Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do dzieł sztuki, grafiki, tekstu, klipów wideo i audio, znaków towarowych, logo i innych treści dostępnych w tej witrynie ("Treść") są własnością lub są licencjonowane przez planetaem.pl.

     Są własnością lub są licencjonowane przez planetaem.pl.

     Chociaż użytkownik może kopiować dowolną część tej witryny na własny komputer do użytku osobistego, nie może kopiować ani włączać żadnych treści dostępnych w witrynie w dowolnym innym miejscu, w tym na własnej stronie internetowej, ani wykorzystywać treści w jakikolwiek inny publiczny lub komercyjny sposób. Oznacza to, że użytkownik nie może publikować ani redystrybuować żadnej części naszej witryny internetowej, chyba że udzieliliśmy mu na to licencji.

     Oznacza to również, że planetaem.pl zachowuje pełne prawo własności do całej takiej zawartości, w tym do oprogramowania lub kodu do pobrania, wszelkich obrazów włączonych do oprogramowania lub wygenerowanych przez oprogramowanie oraz wszystkich towarzyszących danych. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, reprodukować, przesyłać, transmitować, dystrybuować, poddawać inżynierii wstecznej, dezasemblować ani w żaden inny sposób przekształcać Zawartości.

     .

     Znaki towarowe, logo i wszelkie inne dobra własności przemysłowej pojawiające się na tej stronie są własnością planetaem.pl.

     Używanie tych znaków jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody planetaem.pl lub zewnętrznych właścicieli znaków.

     Używanie tych znaków jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody planetaem.pl lub zewnętrznych właścicieli znaków.

     Czas trwania usługi

     .

     planetaem.pl nie gwarantuje dostępności i ciągłości działania witryny

     planetaem.pl nie gwarantuje dostępności i ciągłości działania witryny.

     W miarę możliwości planetaem.pl powiadomi z wyprzedzeniem o wszelkich przerwach w działaniu strony internetowej; ani planetaem.pl nie gwarantuje przydatności strony internetowej do wykonywania jakiejkolwiek konkretnej działalności, ani jej nieomylności.

     planetaem.pl nie gwarantuje przydatności strony internetowej do wykonywania jakiejkolwiek konkretnej działalności, ani jej nieomylności.

     Dostęp do strony internetowej planetaem.pl jest bezterminowy; jednakże planetaem.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników, którzy w jego opinii naruszają zasady korzystania z jego strony internetowej oraz do podjęcia odpowiednich kroków prawnych. DOMAIN] zastrzega sobie również prawo do ograniczenia dostępu do niektórych sekcji witryny internetowej dla ogółu społeczeństwa, ograniczając go tylko do określonych użytkowników lub grup użytkowników poprzez dostarczenie im kodu dostępu, za który będą odpowiedzialni.

     Wyłączenie odpowiedzialności

     planetaem.pl dokłada wszelkich starań, aby uniknąć jakichkolwiek błędów w treści witryny, ale nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w treści witryny.

     planetaem.pl dokłada wszelkich starań, aby uniknąć jakichkolwiek błędów w treści witryny, ale nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w treści witryny.

     planetaem.pl wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane:

     planetaem.pl wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane:

     • Zakłócenie działania lub niedostępność dostępu do witryny
     • .

     • Prywatność i bezpieczeństwo w korzystaniu z witryny przez Użytkownika i/lub nieuprawniony dostęp przez nieuprawnione osoby trzecie.
     • Prywatność i bezpieczeństwo w korzystaniu z witryny przez Użytkownika i/lub nieuprawniony dostęp przez nieuprawnione osoby trzecie.
     • Możliwe przesyłanie elementów, które negatywnie wpływają na systemy komputerowe.
     • Możliwe przesyłanie elementów, które negatywnie wpływają na systemy komputerowe.
     • Możliwe przesyłanie elementów, które negatywnie wpływają na systemy komputerowe.
     • Dokładność, kompletność i aktualność zawartości witryny internetowej użytkownika.
     • Dokładność, kompletność i aktualność zawartości witryny internetowej użytkownika.

     .

     W związku z tym planetaem.pl nie gwarantuje niezawodności, dostępności ani ciągłości swojej witryny internetowej ani jej zawartości, a korzystanie z niej przez użytkownika odbywa się na jego własne ryzyko, a planetaem.pl nie może w żadnym momencie ponosić odpowiedzialności w tym zakresie.

     planetaem.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przerw w świadczeniu usług, opóźnień, błędów, nieprawidłowego działania i, ogólnie rzecz biorąc, innych niedogodności, które mają swoje źródło w przyczynach pozostających poza kontrolą planetaem.pl i/lub spowodowanych umyślnym lub niedbałym działaniem użytkownika i/lub siłą wyższą. W każdym przypadku, niezależnie od przyczyny, planetaem.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, szkody wtórne i/lub utratę zysków.

     .

     planetaem.pl ma prawo, bez żadnej rekompensaty dla użytkownika za te koncepcje, do tymczasowego zawieszenia usług i zawartości strony internetowej w celu przeprowadzenia konserwacji, ulepszenia lub naprawy tego samego.

     .

     planetaem.pl wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z braku prawdziwości, dokładności, kompletności i/lub aktualności treści przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych lub otrzymywanych, uzyskiwanych lub dostępnych za pośrednictwem sieci Web, ani za treści dostarczane przez osoby trzecie lub podmioty.

     > --> -->

     planetaem.pl postara się w miarę możliwości zaktualizować i poprawić wszelkie informacje zamieszczone na swojej stronie internetowej, które nie spełniają minimalnych gwarancji prawdziwości. Jednakże planetaem.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji lub poprawienia takich informacji, ani za ich treść i informacje.

     planetaem.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji lub poprawienia takich informacji, ani za ich treść i informacje.

     planetaem.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z usług i produktów strony internetowej lub jego haseł, jak również wszelkich innych materiałów na stronie internetowej, naruszających prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.

     planetaem.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści, które są fałszywe, niedokładne i sprzeczne z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

     Prawo i jurysdykcja

     Świadczenie usługi podlega prawu hiszpańskiemu, właściwemu dla sądów i trybunałów w Madrycie, któremu Użytkownik wyraźnie się poddaje.

     Użytkownik wyraźnie poddaje się prawu hiszpańskiemu, właściwemu dla sądów i trybunałów w Madrycie.

Go up